пʼятниця, 8 травня 2020 р.

ЩО ПОЧИТАТИ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ

      РЕКОМЕНДАЦІЇ ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ(УІНП)
      Український інститут національної пам’яті (УІНП) оприлюднив інформаційні матеріали до 75-річчя перемоги над нацизмом. Серед іншого фахівці УІНП розповіли про твори українських письменників і поетів, які розкривають події та наслідки Другої світової війни.
 
                           

«Художні, публіцистичні, автобіографічні твори сприяють уведенню читача в історичну обстановку, відтворенню епохи, переживанню атмосфери війни та кризових умов, в яких опинилися люди. Прочитання яскраво забарвлених розповідей про минуле, підвищать емоційне сприйняття, доповнять формування особистісно-ціннісного ставлення до історичної події»,- переконані укладачі інформаційних матеріалів. УІНП запропонував романи Івана Багряного «Людина біжить над прірвою» та «Огненне коло. Повість про трагедію під Бродами», «Дума про невмирущого» Павла Загребельного, «Вогняні стовпи» Романа Іваничука. «Віра в силу українського народу була основною темою творчості Олеся Гончара. Не слід забувати й про те, що письменник і кінорежисер Олександр Довженко у роки війни фактично постав як самобутній прозаїк і емоційний публіцист. Його оповідання на воєнну тему («Ніч перед боєм», «Стій, смерть, зупинись!», «Відступник», «На колючому дроті») яскраво доносять до читача ті буремні події», -зазначають співробітники УІНП. Крім названих творів, у мережі Інтернет доступні також оповідання, повісті, романи:

1. Андрусяк М. Брати грому // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Andrusiak_Mykhailo/Braty_hromu/
2. Астафьев В. Прокляты и убиты // Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NDqvnuUzhYc
3. Багряний І. Огненне коло // Режим доступу:  http://chtyvo.org.ua/authors/Bahrianyi/Ohnenne_kolo/
4. Багряний І. Людина біжить над прірвою.// Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Bahrianyi/Liudyna_bizhyt_nad_prirvoiu_vyd_200 9/
5. Гончар О. Щоденники. Т. 1 (1943–1967) // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Schodennyky_Tom_1_1943-1967/
6. Гончар О. Людина і зброя // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Liudyna_i_zbroia/
7. Гончар О. Прапороносці // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Honchar/Praporonostsi/
8. Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941 – 1943): роман-хроніка // Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/proza/1522-gumenna-d-hreshhatiy-yar-kiyiv-1941- 1943/
9. Гуцало Є. Діти війни ; Озброєні діти : [оповідання] / Є. Гуцало // Пролетіли коні : оповідання та повісті // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Hutsalo/Proletily_koni_zb/
10. Довженко О. Ніч перед боєм // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Nich_pered_boyem/
11. Довженко О. Україна в огні: кіноповість.// Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Ukraina_v_ohni_Kinopovist_schoden nyk/
12. Довженко О. Щоденник (1941–1956) // Режим доступу: http://htyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Schodennyk/
13. Довженко О. Щоденникові записи, 1939–1956 // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Dovzhenko/Schodennykovi_zapysy_1939- 1956__Dnevnykove_zapysy_1939-1956/
14. Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства // Режим доступу: file:///C:/Users/uinp/Downloads/zhinki_centralnoyi.pdf
15. Загребельний П. Дума про невмирущого // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zahrebelnyi/Duma_pro_nevmyruschoho/
16. Загребельний П. Європа 45 // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zahrebelnyi/Tvory_v_shesty_tomakh_Tom_5/
17. Забужко О. Музей покинутих секретів // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zabuzhko/Muzei_pokynutykh_sekretiv/
18. Іваничук Р. Вогненні стовпи // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Ivanychuk/Vohnenni_stovpy/
19. Малаков Д. Оті два роки… у Києві при німцях // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Malakov_Dmytro/Oti_dva_roky_U_Kyievi_pry_n imtsiakh/
20. Міщенко Д. Батальйон необмундированих: повість // Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Mischenko/Batalion_neobmundyrovanykh_vyd_1 995
21. Самчук У. П’ять по дванадцятій. Записки на бігу // Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/memuari/382-samchuk-u-p-yat-po-dvanadtsyatiy/Немає коментарів:

Дописати коментар