четвер, 21 травня 2020 р.

Природа та людина: єдність і протиріччя

                                         Екологічний дайджест

  22 травня  світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття. Цей день ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.
    Кожного року День біорізноманіття має свою тему, що обирається секретаріатом Конвенції. Цьогорічною темою є  гасло «Наші рішення - в природі». Головне завдання – привернути увагу до питань збереження біорізноманіття як основи підтримки життя і засобів для існування людей. Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування. На жаль, людина стала головним ворогом природи. Сьогодні в цей день прийнято згадувати про те, що 60% всієї екологічної системи бездумно використовується людьми. Це природним чином впливає на збереження біологічних видів. Вчені прогнозують, що ця ситуація сильно погіршиться протягом наступних 50 років.

  Земля — це наш дім. Тому, як хазяїн свого дому, людина повинна підтримувати його у чистоті та створювати “затишок” не тільки для себе, а і для своїх нащадків. В останнє сторіччя вплив людської діяльності значно зашкодив екологічній атмосфері Землі. Чого тільки коштувала катастрофа на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) та Фукусіма – 1 (11березня 2011 року), не кажучи вже про окремі техногенні катастрофи та іншу антропогенну діяльність!
В історії існує ще багато прикладів негативної діяльності людини, яка впливає на природу Планети, а зокрема на її біологічне різноманіття:
 • незаконні забудови та вирубування лісів,
• браконьєрство,
• розорювання місць поширення видів,
• здійснення господарської діяльності на території прибережнозахисних смуг,    гірських та степових районів,
• інтродукція чужорідних видів,
• кліматичні зміни,
• забруднення довкілля,
• неконтрольований видобуток природних багатств.
 «Біорізноманіття» - це різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є, різноманіття екосистем. 
Теперішній перелік видів, залишається неповним і недостатнім для забезпечення точного уявлення про масштаби та розподіл усіх складових живої природи. На основі сучасних знань про те, як біорізноманіття змінюється з плином часу, можуть бути зроблені приблизні оцінки темпів та причин вимирання видів…

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше. Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема. Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. Результат – опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті погіршення умов життя. Біорізноманіття забезпечує безліч ключових потреб людства, що виходять за рамки простого забезпечення сировиною. Коли люди змінюють екосистему задля збільшення розміру отримання одного з ресурсів, це неминуче призводить до змін стану інших складових.

  Одним з головних і найдійовіших методів збереження біорізноманіття, на думку фахівців, є створення природоохоронних територій. Саме вони забезпечують умови, необхідні для зменшення шкідливого антропогенного впливу на біологічні об’єкти, сприяють збереженню цілісності екологічних систем, у яких можуть підтримуватись природні механізми відносин між біологічними видами, конче потрібними для існування екосистем. Біорізноманіття сприяє прямо або опосередковано забезпечує всі базові аспекти людського добробуту, наприклад, забезпечення якісними продуктами харчування та збереження фізичного та психічного здоров’я. За останнє століття, окремі групи людей отримали великий матеріальний зиск від перетворення природних екосистем, однак, ці зміни поставили під загрозу збереження добробуту та здоров’я більшості населення світу, та навіть спричинили незворотну екологічну кризу в деяких регіонах.Такі чинники, як: масова міграція населення, зміна клімату, штучна стимуляція споживання будуть і надалі спричиняти втрати в біорізноманітті та посилювати експлуатацію екосистем у теперішньому темпі або навіть швидше. Дії людини часто спричиняють незворотні втрати у видовому різноманітті життя на Землі.
Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття у всьому світі сприяє підвищенню інформованості суспільства про роль біорізноманіття для добробуту людини та вжиття необхідних дій для його збереження.
     2020 рік - це рік випробувань. Від кожного з нас очікується, що ми намагатимемось стати краще до природи. 2020 рік - це рік, коли, як ніколи, світ може сигналізувати про сильну волю до глобальних дій, які «згорнуть криву» втрати біорізноманіття на користь людям та всьому життю на Землі.


Немає коментарів:

Дописати коментар